Ποια είναι η BCP

H BCP είναι μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία με σκοπό την προώθηση του STEAM και της ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ στην Εκπαίδευση. Η Εταιρία δραστηριοποιείται σε τρεις τομείς

Την Εκπαιδευτική Ρομποτική και το STEAM σε ηλικίες από 6 έως 16 ετών με ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών που επιτρέπουν σε παιδιά και νέους να γνωρίσουν και να κατακτήσουν τις νέες ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται για να ξεχωρίσουν στη ζωή τους και να επιτύχουν στον ενήλικο εργασιακό τους βίο.

Τη διοργάνωση Διαγωνισμών Ρομποτικής σε τοπικό, περιφερειακό και πανελλήνιο επίπεδο, δίνοντας τη δυνατότητα σε παιδιά και νέους ηλικίας 6 έως 16 ετών να διαγωνιστούν και να παρουσιάσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους μέσα από πολλαπλά διαγωνιστικά events.

Τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για ενήλικες που θέλουν να γνωρίσουν την Εκπαιδευτική Ρομποτική και το STEAM και επιθυμούν να εντάξουν την Ρομποτική και τη μεθοδολογία STEAM στις δικές τους εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Τα σεμινάρια απευθύνονται σε προπονητές και μέντορες Ρομποτικής καθώς επίσης και σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπάιδευσης.

Hello!

Συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας