Γενική βαθμολογία

 Όμαδα1st Game2nd Game3rd GameTotal
1Covidbots3102106651185
2Crazy Guardians2001458201165
3Bye bye Covid90185475750
4Crazy Robotic Scientists85
150490725
5Clever Robots65145450660
6CG3170265220655
7Robot Girls70135445650
8Covid817080245395
9Fire Robots10585160350
10League Duo1256085270
11Greenius Bots120--120
12Possible Trio01100110
13Robotarius85--85
14Golden Robots70--70
15FrogBots60--60
16RoboManiac50--50
17Fire brothers0000

Hello!

Συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας