Αγωνίσματα

Unknown Mission Challenge

UMC Event

Ομάδες ρομποτικής αποτελούμενες από 2 έως 4 παιδιά ηλικίας 10 έως 16 ετών διαγωνίζονται κατασκευάζοντας και προγραμματίζοντας ένα αυτόνομο ρομπότ το οποίο θα διαγωνιστεί σε άγνωστη πίστα με πολλαπλές ρομποτικές αποστολές. Οι ομάδες γνωρίζουν την πίστα και τις αποστολές την ημέρα του διαγωνισμού. Έχουν στην διάθεση τους 2,5 ώρες για να κατασκευάσουν και να προγραμματίσουν το ρομπότ τους. Καθ΄ όλη την διάρκεια του διαγωνισμού δεν επιτρέπεται η βοήθεια από τον προπονητή ή άλλο ενήλικα.

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ:

• Αυτόνομη πλοήγηση
• Κριτική σκέψη
• Λογική προγραμματισμού
• Χρήση αισθητήρων
• Προσαρμογή στις περιβαλλοντικές συνθήκες
• Επίλυση προβλημάτων
• Μάθηση υπό πίεση (Learning on the fly)
• Σχεδιασμός και κατασκευή ρομπότ

Η Ομάδα

Η ομάδα θα πρέπει να αποτελείται από δύο (2) έως τέσσερα (4) άτομα. Τα μέλη της ομάδας πρέπει να είναι ανάμεσα στα ηλικιακά όρια των δέκα (10) έως δεκαέξι (16) χρόνων.
Κάθε ομάδα μπορεί να έχει έναν προπονητή, ο οποίος να είναι άνω των 18 χρονών. Ο προπονητής μπορεί να συνεργάζεται σε περισσότερες από μία ομάδα. Ο ρόλος του προπονητή είναι να καθοδηγήσει τα παιδιά πριν από τον διαγωνισμό. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, όλες τις εργασίες αναλαμβάνουν τα παιδιά και ο προπονητής έχει το ρόλο του παρατηρητή.

League Mission Challenge​

Ομάδες ρομποτικής αποτελούμενες από 2 έως 4 παιδιά ηλικίας 10 έως 16 ετών διαγωνίζονται κατασκευάζοντας και προγραμματίζοντας ένα αυτόνομο ρομπότ το οποίο θα διαγωνιστεί σε άγνωστη πίστα με πολλαπλές ρομποτικές αποστολές. Οι ομάδες γνωρίζουν την πίστα και τις αποστολές την ημέρα του διαγωνισμού. Έχουν στην διάθεση τους 2,5 ώρες για να κατασκευάσουν και να προγραμματίσουν το ρομπότ τους. Καθ΄ όλη την διάρκεια του διαγωνισμού δεν επιτρέπεται η βοήθεια από τον προπονητή ή άλλο ενήλικα.

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ:

• Αυτόνομη πλοήγηση
• Κριτική σκέψη
• Λογική προγραμματισμού
• Χρήση αισθητήρων
• Προσαρμογή στις περιβαλλοντικές συνθήκες
• Επίλυση προβλημάτων
• Μάθηση υπό πίεση (Learning on the fly)
• Σχεδιασμός και κατασκευή ρομπότ

Η Ομάδα

Η ομάδα θα πρέπει να αποτελείται από δύο (2) έως τέσσερα (4) άτομα. Τα μέλη της ομάδας πρέπει να είναι ανάμεσα στα ηλικιακά όρια των δέκα (10) έως δεκαέξι (16) χρόνων.
Κάθε ομάδα μπορεί να έχει έναν προπονητή, ο οποίος να είναι άνω των 18 χρονών. Ο προπονητής μπορεί να συνεργάζεται σε περισσότερες από μία ομάδα. Ο ρόλος του προπονητή είναι να καθοδηγήσει τα παιδιά πριν από τον διαγωνισμό. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, όλες τις εργασίες αναλαμβάνουν τα παιδιά και ο προπονητής έχει το ρόλο του παρατηρητή.

Sumo Wrestling

Ομάδες ρομποτικής αποτελούμενες από 2 έως 4 παιδιά ηλικίας 10 έως 16 ετών διαγωνίζονται κατασκευάζοντας και προγραμματίζοντας ένα αυτόνομο ρομπότ το οποίο θα διαγωνιστεί σε άγνωστη πίστα με πολλαπλές ρομποτικές αποστολές. Οι ομάδες γνωρίζουν την πίστα και τις αποστολές την ημέρα του διαγωνισμού. Έχουν στην διάθεση τους 2,5 ώρες για να κατασκευάσουν και να προγραμματίσουν το ρομπότ τους. Καθ΄ όλη την διάρκεια του διαγωνισμού δεν επιτρέπεται η βοήθεια από τον προπονητή ή άλλο ενήλικα.

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ:

• Αυτόνομη πλοήγηση
• Κριτική σκέψη
• Λογική προγραμματισμού
• Χρήση αισθητήρων
• Προσαρμογή στις περιβαλλοντικές συνθήκες
• Επίλυση προβλημάτων
• Μάθηση υπό πίεση (Learning on the fly)
• Σχεδιασμός και κατασκευή ρομπότ

Η Ομάδα

Η ομάδα θα πρέπει να αποτελείται από δύο (2) έως τέσσερα (4) άτομα. Τα μέλη της ομάδας πρέπει να είναι ανάμεσα στα ηλικιακά όρια των δέκα (10) έως δεκαέξι (16) χρόνων.
Κάθε ομάδα μπορεί να έχει έναν προπονητή, ο οποίος να είναι άνω των 18 χρονών. Ο προπονητής μπορεί να συνεργάζεται σε περισσότερες από μία ομάδα. Ο ρόλος του προπονητή είναι να καθοδηγήσει τα παιδιά πριν από τον διαγωνισμό. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, όλες τις εργασίες αναλαμβάνουν τα παιδιά και ο προπονητής έχει το ρόλο του παρατηρητή.

Drone Race

Σε έναν αγώνα Drone Race νικητής είναι το drone που θα περάσει πρώτο τη γραμμή του τερματισμού. Η πίστα που διαμορφώνεται είναι τριών διαστάσεων (3D) και οι ομάδες καλούνται να προγραμματίσουν το drone τους έτσι ώστε να διασχίσουν τη διαδρομή στο μικρότερο δυνατό χρόνο. Ανάλογα με την πίστα μπορούν αν διαγωνίζονται ταυτόχρονα περισσότερα του ενός drone.

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ:

• Αυτόνομη πλοήγηση
• Κριτική σκέψη
• Λογική προγραμματισμού
• Χρήση αισθητήρων
• Προσαρμογή στις περιβαλλοντικές συνθήκες
• Επίλυση προβλημάτων

Η Ομάδα

Η ομάδα αποτελείται από ένα (1) έως τρία (3) άτομα. Τα μέλη της ομάδας πρέπει να είναι ανάμεσα στα ηλικιακά όρια των δέκα (10) έως δεκαέξι (16) χρόνων.
Κάθε ομάδα μπορεί να έχει έναν προπονητή, ο οποίος να είναι άνω των 18 χρονών. Ο προπονητής μπορεί να συνεργάζεται με περισσότερες από μία ομάδα. Ο ρόλος του προπονητή είναι να καθοδηγήσει τα παιδιά πριν από τους αγώνες. Κατά τη διάρκεια των αγώνων, όλες τις εργασίες αναλαμβάνουν τα παιδιά και ο προπονητής έχει το ρόλο του παρατηρητή.